VDC Toan 2023

Auto Added by WPeMatico

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị hàm số $f^{prime}(x)$ như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên $m>-10$ để hàm số $y=f(x+m)$ nghịch biến trên $(0 ; 2)$ ?

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị hàm số $f^{prime}(x)$ như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên $m>-10$ để hàm số $y=f(x+m)$ nghịch biến trên $(0 ; 2)$ ? A. 7 . B. 5 . C. 9 . D. 2 . Lời giải. Yêu cầu bài toán $$ begin{aligned} & Leftrightarrow quad …

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị hàm số $f^{prime}(x)$ như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu số nguyên $m>-10$ để hàm số $y=f(x+m)$ nghịch biến trên $(0 ; 2)$ ? Read More »

Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}-3 i+5right|=2$ và $left|i z_{2}-1+2 iright|=4$. Giá trị lớn nhất cúa biểu thức $T=left|2 i z_{1}+3 z_{2}right|$ bằng

Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}-3 i+5right|=2$ và $left|i z_{2}-1+2 iright|=4$. Giá trị lớn nhất cúa biểu thức $T=left|2 i z_{1}+3 z_{2}right|$ bằng A. $sqrt{313}+16$.B. $sqrt{313}+8$.C. $sqrt{219}+16$.D. $sqrt{219}+8$. LỜI GIẢI Ta có $left|z_{1}-3 i+5right|=2 Leftrightarrowleft|2 i z_{1}+6+10 iright|=4(1)$ $$left|i z_{2}-1+2 iright|=4 Leftrightarrowleft|left(-3 z_{2}right)-6-3 iright|=12(2)$$ Gọi $A$ là điểm biểu diễn số phức …

Cho hai số phức $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}-3 i+5right|=2$ và $left|i z_{2}-1+2 iright|=4$. Giá trị lớn nhất cúa biểu thức $T=left|2 i z_{1}+3 z_{2}right|$ bằng Read More »

Trên tập số phức, cho phương trình $z^{2}-10 z+|m-1|=0,(m in mathbb{R})$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m in[-10 ; 90]$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phức phân biệt $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}right|+left|z_{2}right|$ là một số nguyên dương?

Trên tập số phức, cho phương trình $z^{2}-10 z+|m-1|=0,(m in mathbb{R})$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m in[-10 ; 90]$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phức phân biệt $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}right|+left|z_{2}right|$ là một số nguyên dương?A. 42.B. 40 .C. 36 .D. 38 . Lời giải. Ta …

Trên tập số phức, cho phương trình $z^{2}-10 z+|m-1|=0,(m in mathbb{R})$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m in[-10 ; 90]$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phức phân biệt $z_{1}, z_{2}$ thỏa mãn $left|z_{1}right|+left|z_{2}right|$ là một số nguyên dương? Read More »

Trong không gian (Oxyz) cho A( 0;0;10),B(3;4;6) Xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không có góc tù và có diện tích bằng 15. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?

Trong không gian (Oxyz,) cho (Aleft( {0;0;10} right),Bleft( {3;4;6} right).) Xét các điểm (M) thay đổi sao cho tam giác(OAM) không có góc tù và có diện tích bằng (15.) Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng (MB) thuộc khoảng nào dưới đây? A. (left( {4;,5} right).)  B. (left( {3;,4} right).)  C. (left( …

Trong không gian (Oxyz) cho A( 0;0;10),B(3;4;6) Xét các điểm M thay đổi sao cho tam giác OAM không có góc tù và có diện tích bằng 15. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây? Read More »

Cho khối nón có đỉnh S, chiều cao bằng 8 và thể tích bằng (frac{{800pi }}{3}). Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 12, khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng (SAB) bằng

Cho khối nón có đỉnh (S), chiều cao bằng 8 và thể tích bằng (frac{{800pi }}{3}). Gọi (A) và (B) là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho (AB = 12), khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng (left( {SAB} right)) bằng A. (8sqrt 2 ).  B. (frac{{24}}{5}).  C. (4sqrt …

Cho khối nón có đỉnh S, chiều cao bằng 8 và thể tích bằng (frac{{800pi }}{3}). Gọi A và B là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho AB = 12, khoảng cách từ tâm của đường tròn đáy đến mặt phẳng (SAB) bằng Read More »

Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {4;5;6} right);Bleft( {1;3;2} right)). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên mặt phẳng (left( {Oyz} right)). Gọi (C) là điểm nằm trên trục (Oz) sao cho (BC) và (AH) là hai đường thẳng cắt nhau. Xác định tọa độ điểm (C).

Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {4;5;6} right);Bleft( {1;3;2} right)). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên mặt phẳng (left( {Oyz} right)). Gọi (C) là điểm nằm trên trục (Oz) sao cho (BC) và (AH) là hai đường thẳng cắt nhau. Xác định tọa độ điểm (C). A. (Cleft( {0;0;2} …

Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {4;5;6} right);Bleft( {1;3;2} right)). Gọi (H) là hình chiếu vuông góc của (A) lên mặt phẳng (left( {Oyz} right)). Gọi (C) là điểm nằm trên trục (Oz) sao cho (BC) và (AH) là hai đường thẳng cắt nhau. Xác định tọa độ điểm (C). Read More »

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (a in left( { – 10; + infty } right)) để hàm số (y = left| {{x^3} + left( {a + 2} right)x + 9 – {a^2}} right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;1} right))?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (a in left( { – 10; + infty } right)) để hàm số (y = left| {{x^3} + left( {a + 2} right)x + 9 – {a^2}} right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;1} right))? A. 12.  B. 11.  C. 6.  D. 5. Lời giải: Chọn …

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (a in left( { – 10; + infty } right)) để hàm số (y = left| {{x^3} + left( {a + 2} right)x + 9 – {a^2}} right|) đồng biến trên khoảng (left( {0;1} right))? Read More »

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn ({log _3}left( {{x^2} + {y^2} + x} right) + {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right) le {log _3}x + {log _2}left( {{x^2} + {y^2} + 24x} right)?)

Có bao nhiêu cặp số nguyên ((x;y)) thỏa mãn ({log _3}left( {{x^2} + {y^2} + x} right) + {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right) le {log _3}x + {log _2}left( {{x^2} + {y^2} + 24x} right)?) A. 89.  B. 48.  C. 90.  D. 49. Lời giải: Chọn B Điều kiện: (x > 0). Ta có: …

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x;y) thỏa mãn ({log _3}left( {{x^2} + {y^2} + x} right) + {log _2}left( {{x^2} + {y^2}} right) le {log _3}x + {log _2}left( {{x^2} + {y^2} + 24x} right)?) Read More »

Cho hai số thực dương (x,y) thay đổi và thỏa mãn hệ thức(4 + ln frac{{2x + 2y + 1}}{{5xy}} = 20xy – left( {8x + 8y} right)).Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = xy + 9) bằng

Cho hai số thực dương (x,y) thay đổi và thỏa mãn hệ thức (4 + ln frac{{2x + 2y + 1}}{{5xy}} = 20xy – left( {8x + 8y} right)). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = xy + 9) bằng A. (m = 11.) B. (m = 10.) C. (m = 12 cdot …

Cho hai số thực dương (x,y) thay đổi và thỏa mãn hệ thức(4 + ln frac{{2x + 2y + 1}}{{5xy}} = 20xy – left( {8x + 8y} right)).Giá trị nhỏ nhất của biểu thức (P = xy + 9) bằng Read More »

Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{3x}} – {5^{3x}} + 3left( {{3^x} – {5^x}} right) > 0) là

Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{3x}} – {5^{3x}} + 3left( {{3^x} – {5^x}} right) > 0) là A. (left( { – infty ;0} right)). B. (left( { – infty ;0} right]). C. (left( {0; + infty } right)). D. (left[ {0; + infty } right)). Lời giải Bất phương trình đã cho tương đương …

Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{3x}} – {5^{3x}} + 3left( {{3^x} – {5^x}} right) > 0) là Read More »