Toán THCS-Tiểu học

Đề thi HSG Lớp 9 môn toán thành phố Đà Nẵng năm học 2011-2012

Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 9 Năm học 2011-2012 ______________________________________ Môn thi:Toán Thời gian làm bài: 150 phút (không tính thời gian giao đề) ______________________________________ Bài 1. (2,0 điểm) a) Cho biểu thức: $A = \left( {\frac{{2\sqrt x + 1}}{{x + 2\sqrt x + 1}} + \frac{{1 – 2\sqrt x }}{{x – 1}}} …

Đề thi HSG Lớp 9 môn toán thành phố Đà Nẵng năm học 2011-2012 Read More »

Đề thi HSG Toán vòng 2 Huyện Điện Bàn-Quảng Nam

Phòng GDĐT Điện Bàn THI HSG LỚP 9.NĂM HỌC:2011-2012 ĐỀ THI MÔN: TOÁN (vòng 2) Ngày thi: 29/12/2011 Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC   Bài 1 1/ Chứng minh rằng tổng lập phương của 3 số nguyên liên tiếp chia hết cho 9 2/ Biết ab=75 và ƯCLN(a,b)=5.Tìm a,b Bài 2: …

Đề thi HSG Toán vòng 2 Huyện Điện Bàn-Quảng Nam Read More »