Ham so Logarit VDC

Auto Added by WPeMatico

Tính giá trị của biểu thức (T = log left[ {frac{{f(96) – f(69) – 241}}{2}} right])

Cho (f(1) = 1,f(m + n) = f(m) + f(n) + mn) với mọi (m,n in {N^*}). Tính giá trị của biểu thức (T = log left[ {frac{{f(96) – f(69) – 241}}{2}} right]).  A. (9)  B. (3)  C. (10)  D. (4)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B (begin{array}{l}n = 1… [ Xin các …

Tính giá trị của biểu thức (T = log left[ {frac{{f(96) – f(69) – 241}}{2}} right]) Read More »

Cho các số thực (x,y,a,b) thỏa mãn điều kiện (x > 1,y > 1,a > 0,b > 0), (x + y = xy). Biết rằng biểu thức (P = frac{{y{a^x} + x{b^y}}}{{abxy}}) đạt giá trị nhỏ nhất (m) khi (a = {b^q}). Khẳng định nào sau đây đúng ?

Cho các số thực (x,y,a,b) thỏa mãn điều kiện (x > 1,y > 1,a > 0,b > 0), (x + y = xy). Biết rằng biểu thức (P = frac{{y{a^x} + x{b^y}}}{{abxy}}) đạt giá trị nhỏ nhất (m) khi (a = {b^q}). Khẳng định nào sau đây đúng ? A. (m + frac{1}{q} = frac{y}{{y …

Cho các số thực (x,y,a,b) thỏa mãn điều kiện (x > 1,y > 1,a > 0,b > 0), (x + y = xy). Biết rằng biểu thức (P = frac{{y{a^x} + x{b^y}}}{{abxy}}) đạt giá trị nhỏ nhất (m) khi (a = {b^q}). Khẳng định nào sau đây đúng ? Read More »