Trắc nghiệm Cực trị của hàm số

Auto Added by WPeMatico

Đề toán 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (a) để hàm số (y = left| {{x^4} + a.{x^2} – 8x} right|) có đúng ba điểm cực trị?

Đề toán 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (a) để hàm số (y = left| {{x^4} + a.{x^2} – 8x} right|) có đúng ba điểm cực trị? A. (5). B. (6). C. (11). D. (10). Lời giải Đặt (fleft( x right) = {x^4} + a{x^2} – 8x Rightarrow f'(x) = …

Đề toán 2022 Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số (a) để hàm số (y = left| {{x^4} + a.{x^2} – 8x} right|) có đúng ba điểm cực trị? Read More »

Đề toán 2022 [Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {{x^4} – 2m{x^2} + 64x} right|) có đúng ba điểm cực trị?

Đề toán 2022 [Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {{x^4} – 2m{x^2} + 64x} right|) có đúng ba điểm cực trị? A. (5). B. (6). C. (12). D. (11). Lời giải Xét hàm số (gleft( x right) = {x^4} – 2m{x^2} …

Đề toán 2022 [Mức độ 3] Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (y = left| {{x^4} – 2m{x^2} + 64x} right|) có đúng ba điểm cực trị? Read More »

Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số (y =| 3{x^4} – 4{x^3} – 12{x^2} + m – 1|) có 7 điểm cực trị là:

Câu hỏi: Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số (y =| 3{x^4} – 4{x^3} – 12{x^2} + m – 1|) có 7 điểm cực trị là: A. (left( {0;6} right))       B. (left( {6;33} right))       C. (left( {1;33} right))   … [ Xin các bạn xem đầy đủ …

Tập hợp các giá trị của tham số m để hàm số (y =| 3{x^4} – 4{x^3} – 12{x^2} + m – 1|) có 7 điểm cực trị là: Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right) = dfrac{1}{3}{x^3} – left( {m + 1} right){x^2} + left( {m + 3} right)x + m – 4). Tìm để hàm số (y = fleft( {left| x right|} right)) có 5 điểm cực trị?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right) = dfrac{1}{3}{x^3} – left( {m + 1} right){x^2} + left( {m + 3} right)x + m – 4). Tìm để hàm số (y = fleft( {left| x right|} right)) có 5 điểm cực trị? A. ( – 3 < m < 1)      B. (m… …

Cho hàm số (y = fleft( x right) = dfrac{1}{3}{x^3} – left( {m + 1} right){x^2} + left( {m + 3} right)x + m – 4). Tìm để hàm số (y = fleft( {left| x right|} right)) có 5 điểm cực trị? Read More »

Chứng minh rằng hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 4x + 6) luôn luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọng tâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số.

Xét hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 4x + 6). Tập xác định: (D = mathbb{R}). Ta có (y’ = 4{x^3} – 12x + 4)( = 4left( {{x^3} – 3x + 1} right)) ; (y’ = 0)( Leftrightarrow {x^3} – 3x + 1 = 0). Xét hàm số (gleft( x right) = {x^3} – …

Chứng minh rằng hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 4x + 6) luôn luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọng tâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số. Read More »

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + 3{x^2} – 4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + 3{x^2} – 4} right)) là A. (6.) B. (9.) C. (7.) D. (12.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Fb: Võ Đức Toàn …

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ dưới đây.Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} + 3{x^2} – 4} right)) là Read More »

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f'(x) = {(x + 1)^2}left( {{x^2} – 4x} right)).Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 12x + m} right)) có đúng 5 điểm cực trị?

Câu hỏi: Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f'(x) = {(x + 1)^2}left( {{x^2} – 4x} right)).Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 12x + m} right)) có đúng 5 điểm cực trị? A. (18.)() B. (17.) C. (16.) D. …

Cho hàm số (fleft( x right)) có đạo hàm (f'(x) = {(x + 1)^2}left( {{x^2} – 4x} right)).Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số (m) để hàm số (g(x) = fleft( {2{x^2} – 12x + m} right)) có đúng 5 điểm cực trị? Read More »

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại? A. (3.) B. (4.) C. (5.) D. (6.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có (g’left( x right) = …

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại? Read More »

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bênSố điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)) là

Câu hỏi: Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên Số điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)) là A. 5. B. 3. C. 7. D. 11. LỜI GIẢI CHI TIẾT Tập xác định của hàm …

Cho hàm số bậc bốn (y = fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ bênSố điểm cực trị của hàm số (gleft( x right) = fleft( {{x^3} – 3{x^2} + 4} right)) là Read More »

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là

Câu hỏi: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là A. B. C. D. LỜI GIẢI CHI TIẾT Từ đồ thị ta thấy hàm số có điểm cực trị dương hàm số có điểm cực trị hàm số có điểm cực trị (vì phép …

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là Read More »