Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = fleft( x right)) có đồ thị hàm số như hình bên. Hàm số (gleft( x right) = fleft( { – {x^2} + 3x} right)) có bao nhiêu điểm cực đại? A. (3.) B. (4.) C. (5.) D. (6.) LỜI GIẢI CHI TIẾT Ta có (g’left( x right) = […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin