Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là

Câu hỏi: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Số điểm cực trị của hàm số là A. B. C. D. LỜI GIẢI CHI TIẾT Từ đồ thị ta thấy hàm số có điểm cực trị dương hàm số có điểm cực trị hàm số có điểm cực trị (vì phép […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin