Đề thi HK1 môn Toán 12

Auto Added by WPeMatico

(HK1 Toán 12) Điểm cực đại của đồ thị của hàm số (y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2x) là:

Câu hỏi: Điểm cực đại của đồ thị của hàm số (y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2x)  là:  A. (left( 0;1 right))          B. (left( 1-frac{sqrt{3}}{3};frac{2sqrt{3}}{9} right))    C. (left( 1;0 right))     D. (left( frac{1+sqrt{3}}{2};-frac{2sqrt{3}}{9} right))  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có (y’ = 3{x^2} – 6x + 2,,,y’ = 0 Leftrightarrow …

(HK1 Toán 12) Điểm cực đại của đồ thị của hàm số (y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2x) là: Read More »

(HK1 Toán 12) Tính đạo hàm của hàm số (y={{log }_{3}}left( {{x}^{2}}+3x-2 right)) ?

Câu hỏi: Tính đạo hàm của hàm số (y={{log }_{3}}left( {{x}^{2}}+3x-2 right)) ?  A. ({{y}^{‘}}=frac{2x+3}{left( {{x}^{2}}+3x-2 right)ln 3})          B. ({{y}^{‘}}=frac{left( 2x+3 right)ln 3}{{{x}^{2}}+3x-2})       C. (left( 2x+3 right)ln 3)      D. ({{y}^{‘}}=frac{2x+3}{{{x}^{2}}+3x-2})   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Tập xác định ({x^2} + 3x – 2 > …

(HK1 Toán 12) Tính đạo hàm của hàm số (y={{log }_{3}}left( {{x}^{2}}+3x-2 right)) ? Read More »

(HK1 Toán 12) Một khối trụ ({{T}_{1}}) có thể tích bằng 40.Tăng bán kính của ({{T}_{1}}) lên gấp 3 lần ta được khối trụ ({{T}_{2}}). Tính thể tích của khối trụ ({{T}_{2}})

Câu hỏi: Một khối trụ ({{T}_{1}}) có thể tích bằng 40.Tăng bán kính của ({{T}_{1}}) lên gấp 3 lần ta được khối trụ ({{T}_{2}}). Tính thể tích của khối trụ ({{T}_{2}})  A. (300).  B. (240).  C. (360).  D. (120).   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Khi tăng bán kính đáy lên 3 lần …

(HK1 Toán 12) Một khối trụ ({{T}_{1}}) có thể tích bằng 40.Tăng bán kính của ({{T}_{1}}) lên gấp 3 lần ta được khối trụ ({{T}_{2}}). Tính thể tích của khối trụ ({{T}_{2}}) Read More »

(HK1 Toán 12) Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cắt nhau và góc giữa chúng bằng ({{60}^{0}}). Tính góc ở đỉnh tạo bởi mặt nón tạo thành khi quay đường thẳng a quanh đường thẳng b.

Câu hỏi: Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cắt nhau và góc giữa chúng bằng ({{60}^{0}}). Tính góc ở đỉnh tạo bởi mặt nón tạo thành khi quay đường thẳng a quanh đường thẳng b.   A. ({{120}^{0}}).  B. ({{60}^{0}}).  C. ({{45}^{0}}).  D. ({{30}^{0}}).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Góc ở …

(HK1 Toán 12) Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cắt nhau và góc giữa chúng bằng ({{60}^{0}}). Tính góc ở đỉnh tạo bởi mặt nón tạo thành khi quay đường thẳng a quanh đường thẳng b. Read More »

(HK1 Toán 12) Cho (m=sqrt{2sqrt{2}},n=sqrt[3]{2sqrt[3]{2}}). Giá trị của biểu thức ({{log }_{m}}n) là:

Câu hỏi: Cho (m=sqrt{2sqrt{2}},n=sqrt[3]{2sqrt[3]{2}}). Giá trị của biểu thức ({{log }_{m}}n) là:  A. (frac{3}{16}).  B. (2).  C. (1).  D. (frac{16}{27}).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D ({{log }_{m}}n={{log }_{sqrt{2sqrt{2}}}}sqrt[3]{2sqrt[3]{2}}=frac{16}{27}) Chọn đáp án D Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi MONTOAN.COM cung cấp đáp án và lời giải ADSENSE ================== …

(HK1 Toán 12) Cho (m=sqrt{2sqrt{2}},n=sqrt[3]{2sqrt[3]{2}}). Giá trị của biểu thức ({{log }_{m}}n) là: Read More »

(HK1 Toán 12) Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là?

Câu hỏi: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là?  A. Vô số  B. 2  C. 4  D. 1  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước  Chọn đáp án A Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi MONTOAN.COM …

(HK1 Toán 12) Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là? Read More »

(HK1 Toán 12) Cho (00). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Câu hỏi: Cho (0<ane 1,b,c>0). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? A. ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c=c{{log }_{a}}b)  B. ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c=b{{log }_{a}}c)  C. ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c={{log }_{a}}left( b+c right))  D. ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c={{log }_{a}}left( bc right)) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D ({{log }_{a}}b+{{log }_{a}}c={{log }_{a}}left( bc right))  Chọn đáp án …

(HK1 Toán 12) Cho (00). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Read More »

(HK1 Toán 12) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số (y=frac{x-1}{{{x}^{2}}-x+m})có đúng một đường tiệm cận

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số (y=frac{x-1}{{{x}^{2}}-x+m})có đúng một đường tiệm cận  A. (mle frac{1}{4}). B. (mge frac{1}{4}). C. (m>frac{1}{4}).  D. (m=frac{1}{4}). Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Đồ thị hàm số đã cho có 1 TCN y = 0, …

(HK1 Toán 12) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số (y=frac{x-1}{{{x}^{2}}-x+m})có đúng một đường tiệm cận Read More »

(HK1 Toán 12) Tìm tất cả các giá trị của m để hs (y = dfrac{{mx + 16}}{{x + m}}) nghịch biến trên (left( {0;10} right)) 

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số (y = dfrac{{mx + 16}}{{x + m}}) nghịch biến trên (left( {0;10} right))  A. (m in left[ { – 4;0} right])  B. (m in left( { – 4;4} right))  C. (m in left( { – infty ; – 10} right] cup left( …

(HK1 Toán 12) Tìm tất cả các giá trị của m để hs (y = dfrac{{mx + 16}}{{x + m}}) nghịch biến trên (left( {0;10} right))  Read More »

(HK1 Toán 12) Khối lăng trụ (ABC{rm{D}}.ABCD) có thể tích băng 24, đáy ABCD là hình vuông tâm O. Thể tích của khối chóp (A.

Câu hỏi: Cho khối lăng trụ (ABC{rm{D}}.A’B’C’D’) có thể tích băng 24, đáy ABCD là hình vuông tâm O. Thể tích của khối chóp (A’.BCO) bằng  A. 1 B. 4 C. 3 D. 2 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D (dfrac{{{S_{Delta BCO}}}}{{{s_{ABC{rm{D}}}}}} = dfrac{1}{4}) Do (A’.BCO) và (ABCD.A’B’C’D’) có cùng chiều cao h nên: (begin{array}{l}dfrac{{{V_{A’.BCO}}}}{{{V_{ABCD.A’B’C’D’}}}} = dfrac{{dfrac{1}{3}.h{S_{BCO}}}}{{h.{S_{ABCD}}}} …

(HK1 Toán 12) Khối lăng trụ (ABC{rm{D}}.ABCD) có thể tích băng 24, đáy ABCD là hình vuông tâm O. Thể tích của khối chóp (A. Read More »