Đề thi HK1 môn Toán 12 năm 2022-2023 Trường THPT Đinh Bộ Lĩnh

Auto Added by WPeMatico

(HK1 Toán 12) Một khối trụ ({{T}_{1}}) có thể tích bằng 40.Tăng bán kính của ({{T}_{1}}) lên gấp 3 lần ta được khối trụ ({{T}_{2}}). Tính thể tích của khối trụ ({{T}_{2}})

Câu hỏi: Một khối trụ ({{T}_{1}}) có thể tích bằng 40.Tăng bán kính của ({{T}_{1}}) lên gấp 3 lần ta được khối trụ ({{T}_{2}}). Tính thể tích của khối trụ ({{T}_{2}})  A. (300).  B. (240).  C. (360).  D. (120).   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Khi tăng bán kính đáy lên 3 lần …

(HK1 Toán 12) Một khối trụ ({{T}_{1}}) có thể tích bằng 40.Tăng bán kính của ({{T}_{1}}) lên gấp 3 lần ta được khối trụ ({{T}_{2}}). Tính thể tích của khối trụ ({{T}_{2}}) Read More »

(HK1 Toán 12) Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cắt nhau và góc giữa chúng bằng ({{60}^{0}}). Tính góc ở đỉnh tạo bởi mặt nón tạo thành khi quay đường thẳng a quanh đường thẳng b.

Câu hỏi: Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cắt nhau và góc giữa chúng bằng ({{60}^{0}}). Tính góc ở đỉnh tạo bởi mặt nón tạo thành khi quay đường thẳng a quanh đường thẳng b.   A. ({{120}^{0}}).  B. ({{60}^{0}}).  C. ({{45}^{0}}).  D. ({{30}^{0}}).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Góc ở …

(HK1 Toán 12) Trong không gian cho hai đường thẳng a,b cắt nhau và góc giữa chúng bằng ({{60}^{0}}). Tính góc ở đỉnh tạo bởi mặt nón tạo thành khi quay đường thẳng a quanh đường thẳng b. Read More »