(HK1 Toán 12) Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là?

Câu hỏi: Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là?  A. Vô số  B. 2  C. 4  D. 1  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Có vô số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước  Chọn đáp án A Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi MONTOAN.COM …
Hoc tap online
Author: admin