(HK1 Toán 12) Một khối trụ ({{T}_{1}}) có thể tích bằng 40.Tăng bán kính của ({{T}_{1}}) lên gấp 3 lần ta được khối trụ ({{T}_{2}}). Tính thể tích của khối trụ ({{T}_{2}})

Câu hỏi: Một khối trụ ({{T}_{1}}) có thể tích bằng 40.Tăng bán kính của ({{T}_{1}}) lên gấp 3 lần ta được khối trụ ({{T}_{2}}). Tính thể tích của khối trụ ({{T}_{2}})  A. (300).  B. (240).  C. (360).  D. (120).   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Khi tăng bán kính đáy lên 3 lần …
Hoc tap online
Author: admin