(HK1 Toán 12) Cho (m=sqrt{2sqrt{2}},n=sqrt[3]{2sqrt[3]{2}}). Giá trị của biểu thức ({{log }_{m}}n) là:

Câu hỏi: Cho (m=sqrt{2sqrt{2}},n=sqrt[3]{2sqrt[3]{2}}). Giá trị của biểu thức ({{log }_{m}}n) là:  A. (frac{3}{16}).  B. (2).  C. (1).  D. (frac{16}{27}).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D ({{log }_{m}}n={{log }_{sqrt{2sqrt{2}}}}sqrt[3]{2sqrt[3]{2}}=frac{16}{27}) Chọn đáp án D Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi MONTOAN.COM cung cấp đáp án và lời giải ADSENSE ================== …
Hoc tap online
Author: admin