Đề thi HK1 môn Toán 10

Auto Added by WPeMatico

(HK1 Toán 10) Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm. (Delta BHC) nội tiếp (left( {I,R} right)). Gọi M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây là đúng:

Câu hỏi: Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm. (Delta BHC) nội tiếp (left( {I,R} right)). Gọi M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. (overrightarrow {MB} ,overrightarrow {MC} )cùng hướng.  B. (overrightarrow {HA} ,overrightarrow {IM} )cùng hướng.     C. (overrightarrow {MB} ,overrightarrow {BC} )cùng hướng.   D. …

(HK1 Toán 10) Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm. (Delta BHC) nội tiếp (left( {I,R} right)). Gọi M là trung điểm BC. Khẳng định nào sau đây là đúng: Read More »

(HK1 Toán 10) Giá trị dương lớn nhất để hàm số (y = sqrt {5 – 4x – {x^2}} ) xác định là:

Câu hỏi: Giá trị dương lớn nhất để hàm số (y = sqrt {5 – 4x – {x^2}} ) xác định là:  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàm số (y = sqrt {5 – 4x – {x^2}} ) xác định khi và chỉ khi …

(HK1 Toán 10) Giá trị dương lớn nhất để hàm số (y = sqrt {5 – 4x – {x^2}} ) xác định là: Read More »

(HK1 Toán 10) Mỗi học sinh của lớp 10A đều thích môn Toán hoặc môn Tiếng Anh, biết rằng có 30 học sinh thích môn Toán, 25 học sinh thích môn Tiếng Anh và 15 em học sinh thích cả hai môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu hỏi: Mỗi học sinh của lớp 10A đều thích môn Toán hoặc môn Tiếng Anh, biết rằng có 30 học sinh thích môn Toán, 25 học sinh thích môn Tiếng Anh và 15 em học sinh thích cả hai môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh?  A. (70).    B. …

(HK1 Toán 10) Mỗi học sinh của lớp 10A đều thích môn Toán hoặc môn Tiếng Anh, biết rằng có 30 học sinh thích môn Toán, 25 học sinh thích môn Tiếng Anh và 15 em học sinh thích cả hai môn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh? Read More »

(HK1 Toán 10) Tập xác định của hàm số (y = frac{{x + 1}}{{{x^2} – 4}})

Câu hỏi: Tập xác định của hàm số (y = frac{{x + 1}}{{{x^2} – 4}})  A. (mathbb{R}).   B. (mathbb{R}{rm{backslash }}{ 2} ).  C. (mathbb{R}{rm{backslash }}{  – 2;2} ).  D. (mathbb{R}{rm{backslash }}{  – 2; – 1;2} ).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hàm số (y = frac{{x + 1}}{{{x^2} – 4}}) xác định …

(HK1 Toán 10) Tập xác định của hàm số (y = frac{{x + 1}}{{{x^2} – 4}}) Read More »

(HK1 Toán 10) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho ba điểm là (A( – 3;3),,,B(5; – 2),) và (G(2;2).

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho ba điểm (A( – 3;3),,,B(5; – 2),) và (G(2;2).) Tọa độ của điểm (C) sao cho (G) là trọng tâm của tam giác (ABC) là:  A. ((5;4))  B. ((4;5))  C. ((4;3))  D. ((3;5))  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Gọi (G) là trọng tâm …

(HK1 Toán 10) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho ba điểm là (A( – 3;3),,,B(5; – 2),) và (G(2;2). Read More »

(HK1 Toán 10) Cho mẫu số liệu sau: 156 158 160 162 164

Câu hỏi: Cho mẫu số liệu sau: 156   158   160   162   164 Nếu bổ sung hai giá trị 154, 167 vào mẫu số liệu này thì so với mẫu số liệu ban đầu: A. Trung vị và số trung bình đều không đổi  B. Trung vị thay đổi, số trung bình không thay đổi  C. …

(HK1 Toán 10) Cho mẫu số liệu sau: 156 158 160 162 164 Read More »

(HK1 Toán 10) Cho biết (alpha ) và (beta ) là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai? 

Câu hỏi: Cho (alpha ) và (beta ) là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?  A. (sin alpha  = sin beta .)       B. (cos alpha  =  – cos beta .)   C. (tan alpha  =  – tan beta .)     D. (cot alpha  …

(HK1 Toán 10) Cho biết (alpha ) và (beta ) là hai góc khác nhau và bù nhau, trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?  Read More »

(HK1 Toán 10) Hãy cho biết phần không bị gạch trên hình vẽ dưới đây minh họa cho tập hợp nào? 

Câu hỏi: Phần không bị gạch trên hình vẽ dưới đây minh họa cho tập hợp nào?  A. (left( {0;1} right).)    B. (left( {1; + infty } right).)    C. (left[ {1; + infty } right).)     D. (left( {0;1} right].)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hình vẽ đã cho là …

(HK1 Toán 10) Hãy cho biết phần không bị gạch trên hình vẽ dưới đây minh họa cho tập hợp nào?  Read More »

(HK1 Toán 10) Độ dài cạnh của một hình vuông là (8 pm 0,2)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng:

Câu hỏi: Độ dài cạnh của một hình vuông là (8 pm 0,2)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng:  A. 32 cm ;  B. (32 pm 0,2cm);  C. (64 pm 0,8cm);  D. (32 pm 0,8cm).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Hình vuông cạnh (a = 8 pm 0,2 Rightarrow C …

(HK1 Toán 10) Độ dài cạnh của một hình vuông là (8 pm 0,2)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng: Read More »

(HK1 Toán 10) Cho số gần đúng (a = 0,1571). Số quy tròn của a với độ chính xác (d = 0,002) là:

Câu hỏi: Cho số gần đúng (a = 0,1571). Số quy tròn của a với độ chính xác (d = 0,002) là:  A. 0,16; B. 0,15;  C. 0,157;  D. 0,159.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàng lớn nhất của độ chính xác là (d = 0,002) là hàng phần nghìn, nên ta …

(HK1 Toán 10) Cho số gần đúng (a = 0,1571). Số quy tròn của a với độ chính xác (d = 0,002) là: Read More »