(HK1 Toán 10) Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho ba điểm là (A( – 3;3),,,B(5; – 2),) và (G(2;2).

Câu hỏi: Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho ba điểm (A( – 3;3),,,B(5; – 2),) và (G(2;2).) Tọa độ của điểm (C) sao cho (G) là trọng tâm của tam giác (ABC) là:  A. ((5;4))  B. ((4;5))  C. ((4;3))  D. ((3;5))  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Gọi (G) là trọng tâm …
Hoc tap online
Author: admin