Đề thi HK1 môn Toán 10 CTST năm 2022-2023 Trường THPT Phan Đăng Lưu

Auto Added by WPeMatico

(HK1 Toán 10) Độ dài cạnh của một hình vuông là (8 pm 0,2)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng:

Câu hỏi: Độ dài cạnh của một hình vuông là (8 pm 0,2)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng:  A. 32 cm ;  B. (32 pm 0,2cm);  C. (64 pm 0,8cm);  D. (32 pm 0,8cm).  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Hình vuông cạnh (a = 8 pm 0,2 Rightarrow C …

(HK1 Toán 10) Độ dài cạnh của một hình vuông là (8 pm 0,2)cm thì chu vi của hình vuông đó bằng: Read More »

(HK1 Toán 10) Cho số gần đúng (a = 0,1571). Số quy tròn của a với độ chính xác (d = 0,002) là:

Câu hỏi: Cho số gần đúng (a = 0,1571). Số quy tròn của a với độ chính xác (d = 0,002) là:  A. 0,16; B. 0,15;  C. 0,157;  D. 0,159.  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Hàng lớn nhất của độ chính xác là (d = 0,002) là hàng phần nghìn, nên ta …

(HK1 Toán 10) Cho số gần đúng (a = 0,1571). Số quy tròn của a với độ chính xác (d = 0,002) là: Read More »

(HK1 Toán 10) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hs (y = frac{1}{{x – 1}}.) 

Câu hỏi: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số (y = frac{1}{{x – 1}}.)  A. ({M_1}left( {2;1} right))         B. ({M_2}left( {1;1} right).)   C. ({M_3}left( {2;0} right).)  D. ({M_4}left( {0; – 2} right).)  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Thay tọa độ từng điểm và kiểm tra tính đúng …

(HK1 Toán 10) Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hs (y = frac{1}{{x – 1}}.)  Read More »

(HK1 Toán 10) Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán. Độ lệch chuẩn là:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán Độ lệch chuẩn là: A. 1,577     B. 2.553     C. 2,49      D. 6,1  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Dùng MTCT để tính  Chọn A. Hãy suy nghĩ và …

(HK1 Toán 10) Cho bảng số liệu ghi lại điểm của 40 học sinh trong bài kiểm tra 1 tiết môn toán. Độ lệch chuẩn là: Read More »