Trắc nghiệm Toán 10 Cánh Diều

Auto Added by WPeMatico

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Một nhóm bạn có 4 bạn gồm 2 bạn Mạnh, Dũng và hai nữ là Hoa, Lan được xếp ngẫu nhiên trên một ghế dài. Kí hiệu (MDHL) là cách sắp xếp theo thứ tự: Mạnh, Dũng, Hoa, Lan   Xác định biến cố M:”xếp hai bạn nam ngồi cạnh nhau”

Câu hỏi: Một nhóm bạn có 4 bạn gồm 2 bạn Mạnh, Dũng và hai nữ là Hoa, Lan được xếp ngẫu nhiên trên một ghế dài. Kí hiệu (MDHL) là cách sắp xếp theo thứ tự: Mạnh, Dũng, Hoa, Lan   Xác định biến cố M:”xếp hai bạn nam ngồi cạnh nhau” A. M={(MDHL),(HMDL),(HLMD)}  B. …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Một nhóm bạn có 4 bạn gồm 2 bạn Mạnh, Dũng và hai nữ là Hoa, Lan được xếp ngẫu nhiên trên một ghế dài. Kí hiệu (MDHL) là cách sắp xếp theo thứ tự: Mạnh, Dũng, Hoa, Lan   Xác định biến cố M:”xếp hai bạn nam ngồi cạnh nhau” Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Một hộp có hai bi trắng được đánh số từ 1 đến 2, 3 viên bi xanh được đánh số từ 3 đến 5 và 2 viên bi đỏ được đánh số từ 6 đến 7. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Mô tả không gian mẫu

Câu hỏi: Một hộp có hai bi trắng được đánh số từ 1 đến 2, 3 viên bi xanh được đánh số từ 3 đến 5 và 2 viên bi đỏ được đánh số từ 6 đến 7. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Mô tả không gian mẫu A. Ω = {(m,n)|1≤m≤7,1≤n≤7}  B. Ω …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Một hộp có hai bi trắng được đánh số từ 1 đến 2, 3 viên bi xanh được đánh số từ 3 đến 5 và 2 viên bi đỏ được đánh số từ 6 đến 7. Lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Mô tả không gian mẫu Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Số giờ tự học tại nhà trong 1 tuần của 20 học sinh lớp 11 trường THPT A được ghi lại như sau:9 15  11  12  16  12  10  14  14  15  16  13  16  8  9  11  10  12  18  18Phương sai là:

Câu hỏi: Số giờ tự học tại nhà trong 1 tuần của 20 học sinh lớp 11 trường THPT A được ghi lại như sau: 9 15  11  12  16  12  10  14  14  15  16  13  16  8  9  11  10  12  18  18 Phương sai là: A. 8,65 B. 8,55 C. 8,66 D. …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Số giờ tự học tại nhà trong 1 tuần của 20 học sinh lớp 11 trường THPT A được ghi lại như sau:9 15  11  12  16  12  10  14  14  15  16  13  16  8  9  11  10  12  18  18Phương sai là: Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho bảng số liệu:Tính số phương sai của bảng số liệu là:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Tính số phương sai của bảng số liệu là: A. 279,78 B. 282,93 C. 278,31 D. Đáp án khác Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Dựa  vào bảng phân bố tần  số; tần suất ghép lớn như câu 12  ta tính được phương sai  của dãy số …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho bảng số liệu:Tính số phương sai của bảng số liệu là: Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Để khảo sát kết quả kì thi thử THPT môn toán của trường A;  người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.Tìm số trung vị?

Câu hỏi: Để khảo sát kết quả kì thi thử THPT môn toán của trường A;  người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán được cho ở bảng phân bố tần số sau đây. Tìm số trung vị? A. 6,5 B. 7,5 C. …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Để khảo sát kết quả kì thi thử THPT môn toán của trường A;  người điều tra chọn một mẫu gồm 100 học sinh tham gia kì thi tuyển sinh đó. Điểm môn Toán được cho ở bảng phân bố tần số sau đây.Tìm số trung vị? Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Sản lượng lúa (đv tạ) của 40 thửa ruộng thí nghệm có cùng diện tích được trình bày trong b ảng tần số sau đây:Tìm sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng

Câu hỏi: Sản lượng lúa (đv tạ) của 40 thửa ruộng thí nghệm có cùng diện tích được trình bày trong b ảng tần số sau đây: Tìm sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng A. 21, 2 B. 22,2 C. 22,1 D. 21,1 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Sản lượng …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Sản lượng lúa (đv tạ) của 40 thửa ruộng thí nghệm có cùng diện tích được trình bày trong b ảng tần số sau đây:Tìm sản lượng trung bình của 40 thửa ruộng Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB = a. Tính (left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC} } right|)

Câu hỏi: Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB = a. Tính (left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC} } right|) A. (asqrt 2 ) B. (frac{{asqrt 2 }}{2}) C. 2a D. a Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Gọi D là điểm thỏa mãn tứ giác ADBC là hình vuông. ( …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB = a. Tính (left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC} } right|) Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ (overrightarrow v  = overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} )

Câu hỏi: Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ (overrightarrow v  = overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} ) A. (left| {overrightarrow v } right| = 2) B. (left| {overrightarrow v } right| = 2sqrt 3 ) C. (left| {overrightarrow v } right| = …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ (overrightarrow v  = overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} ) Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác ABC có a = 2, (b = 2sqrt 2 ,widehat C = {135^0}). Độ dài cạnh c là

Câu hỏi: Cho tam giác ABC có a = 2, (b = 2sqrt 2 ,widehat C = {135^0}). Độ dài cạnh c là A. 8 B. (4sqrt 2 ) C. (2sqrt 2 ) D. (2sqrt 2 ) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Áp dụng định lí cosin trong tam giác ta có: …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác ABC có a = 2, (b = 2sqrt 2 ,widehat C = {135^0}). Độ dài cạnh c là Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác ABC có (a = sqrt 3 ,;b = 4,;c = 2sqrt 3 ). Giá trị của cos B là:

Câu hỏi: Cho tam giác ABC có (a = sqrt 3 ,;b = 4,;c = 2sqrt 3 ). Giá trị của cos B là: A. (frac{1}{{12}}) B. (frac{1}{{12}}) C. (-frac{1}{{6}}) D. (frac{1}{{6}}) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Áp dụng hệ quả định lí cosin trong tam giác ta có: (cos B = …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác ABC có (a = sqrt 3 ,;b = 4,;c = 2sqrt 3 ). Giá trị của cos B là: Read More »