(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho bảng số liệu:Tính số phương sai của bảng số liệu là:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Tính số phương sai của bảng số liệu là: A. 279,78 B. 282,93 C. 278,31 D. Đáp án khác Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Dựa  vào bảng phân bố tần  số; tần suất ghép lớn như câu 12  ta tính được phương sai  của dãy số …
Hoc tap online
Author: admin