Trắc nghiệm Toán 10 Cánh diều Bài 4: Tổng và hiệu của hai vectơ

Auto Added by WPeMatico

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ (overrightarrow v  = overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} )

Câu hỏi: Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ (overrightarrow v  = overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} ) A. (left| {overrightarrow v } right| = 2) B. (left| {overrightarrow v } right| = 2sqrt 3 ) C. (left| {overrightarrow v } right| = …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tính độ dài của vectơ (overrightarrow v  = overrightarrow {GB}  + overrightarrow {GC} ) Read More »

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB = a. Tính (left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC} } right|)

Câu hỏi: Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB = a. Tính (left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC} } right|) A. (asqrt 2 ) B. (frac{{asqrt 2 }}{2}) C. 2a D. a Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Gọi D là điểm thỏa mãn tứ giác ADBC là hình vuông. ( …

(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác vuông cân ABC tại A có AB = a. Tính (left| {overrightarrow {AB}  + overrightarrow {AC} } right|) Read More »