(Trắc nghiệm Toán 10 – CD) Cho tam giác ABC có a = 2, (b = 2sqrt 2 ,widehat C = {135^0}). Độ dài cạnh c là

Câu hỏi: Cho tam giác ABC có a = 2, (b = 2sqrt 2 ,widehat C = {135^0}). Độ dài cạnh c là A. 8 B. (4sqrt 2 ) C. (2sqrt 2 ) D. (2sqrt 2 ) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Áp dụng định lí cosin trong tam giác ta có: …
Hoc tap online
Author: admin