Trắc nghiệm Toán 5

Auto Added by WPeMatico

Chọn đáp án đúng:Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân?

Câu hỏi: Chọn đáp án đúng:Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân? A. Phân số có mẫu số là các số tự nhiên khác 0 B. Phân số có tử số là 10; 100; 1000;… C. Phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;… Đáp án chính xác D. Phân …

Chọn đáp án đúng:Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân? Read More »

Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên?

Câu hỏi: Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên? A. 1 phương pháp B. 2 phương pháp Đáp án …

Cho bài toán: 8 người làm xong một công việc phải hết 5 ngày. Hỏi nếu 4 người thì làm xong một công việc đó trong bao lâu? (Biết mỗi người đều làm việc như nhau).Hỏi có mấy phương pháp để giải bài toán trên? Read More »

Chọn đáp án đúngCác đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là

Câu hỏi: Chọn đáp án đúngCác đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là A. yến, tạ, tấn, kg, hg, dag, g B. g, dag, hg, kg, yến, tạ, tấn C. g, dag, hg, kg, tấn, tạ, yến D. tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g Đáp án …

Chọn đáp án đúngCác đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là Read More »

Phép tính sau đúng hay sai?

Câu hỏi: Phép tính sau đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án BTích 256 × 7 đã tính đúng và bằng 1792.Phần thập phân của số 25,6 có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái. …

Phép tính sau đúng hay sai? Read More »

Điền số thích hợp vào ô trống:Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 110 sợi dây thứ nhất.Vậy hai sợi dây dài tất cả … mét.

Câu hỏi: Điền số thích hợp vào ô trống:Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 110 sợi dây thứ nhất.Vậy hai sợi dây dài tất cả … mét. A. 47,25 B. 42,75 C. 55,77 D. 57,75 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DSợi dây thứ hai dài số mét …

Điền số thích hợp vào ô trống:Sợi dây thứ nhất dài 52,5m, sợi dây thứ hai dài bằng 110 sợi dây thứ nhất.Vậy hai sợi dây dài tất cả … mét. Read More »

Cho hình vẽ như bên dưới:Trong tam giác MNP, MK là chiều cao tương ứng với:

Câu hỏi: Cho hình vẽ như bên dưới:Trong tam giác MNP, MK là chiều cao tương ứng với: A. Cạnh MN B. Cạnh NP Đáp án chính xác C. Cạnh MP D. Cạnh KN Trả lời: Hình tam giác MNP có MK vuông góc với NP, do đó MK là chiều cao tương ứng với …

Cho hình vẽ như bên dưới:Trong tam giác MNP, MK là chiều cao tương ứng với: Read More »

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, chiều cao là c. Công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là:

Câu hỏi: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, chiều cao là c. Công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là: A. V = (a + b) × c B. V = a × b × c Đáp án chính xác C. V = a × …

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b, chiều cao là c. Công thức tính thể tích V của hình hộp chữ nhật đó là: Read More »

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai?

Câu hỏi: Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Đáp án chính xác Trả lời: Diện tích toàn phần của hình lập phương là: (1,5×1,5)×6=13,5(dm2) Vậy phát biểu diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2 là sai. Đáp án B …

Diện tích toàn phần của hình lập phương cạnh 1,5dm là 9dm2. Đúng hay sai? Read More »