Phép tính sau đúng hay sai?

Câu hỏi: Phép tính sau đúng hay sai? A. Đúng B. Sai Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án BTích 256 × 7 đã tính đúng và bằng 1792.Phần thập phân của số 25,6 có một chữ số, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra một chữ số kể từ phải sang trái. …
Hoc tap online
Author: admin