Chọn đáp án đúngCác đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là

Câu hỏi: Chọn đáp án đúngCác đơn vị đo khối lượng được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là A. yến, tạ, tấn, kg, hg, dag, g B. g, dag, hg, kg, yến, tạ, tấn C. g, dag, hg, kg, tấn, tạ, yến D. tấn, tạ, yến, kg, hg, dag, g Đáp án …
Hoc tap online
Author: admin