Trắc nghiệm Toán 3

Auto Added by WPeMatico

a) Giới thiệu bảng nhân, bảng chia: b)Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính.  

Câu hỏi: a) Giới thiệu bảng nhân, bảng chia: b)Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính.   Trả lời: a) Học sinh làm theo hướng dẫn mẫu dựa trên sự giới thiệu của giáo viên. b) 4 x 6 = ? · Từ số 4 ở cột 1 theo chiều mũi tên dóng sang phải. …

a) Giới thiệu bảng nhân, bảng chia:

b)Dựa vào bảng nhân, chia hãy tính.

  Read More »

Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm: a) 1 chục nghìn, 5 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 6 đơn vị b)    3 chục nghìn, 2 nghìn, 0 trăm, 4 chục và 3 đơn vị c)     6 chục nghìn, 6 nghìn, 4 trăm, 0 chục và 1 đơn vị d)    2 chục nghìn, 7 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 0 đơn vị

Câu hỏi: Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm: a) 1 chục nghìn, 5 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 6 đơn vị b)    3 chục nghìn, 2 nghìn, 0 trăm, 4 chục và 3 đơn vị c)     6 chục nghìn, 6 nghìn, 4 trăm, 0 chục và 1 đơn vị d)    2 …

Viết số rồi đọc số, biết số đó gồm:
a) 1 chục nghìn, 5 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 6 đơn vị
b)    3 chục nghìn, 2 nghìn, 0 trăm, 4 chục và 3 đơn vị
c)     6 chục nghìn, 6 nghìn, 4 trăm, 0 chục và 1 đơn vị
d)    2 chục nghìn, 7 nghìn, 3 trăm, 4 chục và 0 đơn vị
Read More »

Để đến tòa lâu đài, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả bé hơn 8 000. Hỏi Rô-bốt phải đi theo đường nào?

Câu hỏi: Để đến tòa lâu đài, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả bé hơn 8 000. Hỏi Rô-bốt phải đi theo đường nào? Trả lời: Thực hiện phép tính được ghi ở mỗi đoạn đường: Đoạn đường AB: 36 000 : 6 = 6 000 Đoạn đường …

Để đến tòa lâu đài, Rô-bốt phải đi qua các đoạn đường ghi phép tính có kết quả bé hơn 8 000. Hỏi Rô-bốt phải đi theo đường nào? Read More »

Đếm, viết rồi đọc số khối lập phương (theo mẫu): a) b)

Câu hỏi: Đếm, viết rồi đọc số khối lập phương (theo mẫu): a) b) Trả lời: a) 31 432: Ba mươi mốt nghìn bốn trăm ba mươi hai. b) 52 644: Năm mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bốn. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online …

Đếm, viết rồi đọc số khối lập phương (theo mẫu):

a)

b) Read More »

Tìm số hạng chưa biết. Mẫu: ..?.. + 37 = 50 a) ..?.. + 15 = 42 b) 61 + ..?.. = 83 c) 28 + ..?.. = 77

Câu hỏi: Tìm số hạng chưa biết. Mẫu: ..?.. + 37 = 50 a) ..?.. + 15 = 42 b) 61 + ..?.. = 83 c) 28 + ..?.. = 77 Trả lời: a) ..?.. + 15 = 42 42 – 15 = 27 b) 61 + ..?.. = 83 83 – 61 = 22 …

Tìm số hạng chưa biết.
Mẫu: ..?.. + 37 = 50

a) ..?.. + 15 = 42
b) 61 + ..?.. = 83
c) 28 + ..?.. = 77 Read More »

Số? Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vở kịch Cưỡi ngựa. Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa?

Câu hỏi: Số? Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vở kịch Cưỡi ngựa. Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa? Trả lời: Số bạn đóng …

Số?
Trong buổi liên hoan văn nghệ, các bạn lớp 3C trình diễn vở kịch Cưỡi ngựa.
Cứ 2 bạn lại hóa trang thành 1 chú ngựa. Bé Bi đếm thấy có tất cả 20 cái chân ngựa. Hỏi có bao nhiêu bạn đóng vai các chú ngựa?
Read More »

Để đến nhà Cánh Cam, Kiến cần đi quãng đường dài là:

Câu hỏi: Để đến nhà Cánh Cam, Kiến cần đi quãng đường dài là: A. 4 600 mm B. 69 dm Đáp án chính xác C. 960 cm D. 7 m Trả lời: Đáp án đúng là: B Để đến nhà Cánh Cam, Kiến cần đi quãng đường dài là: 2 300 + 2 300 …

Để đến nhà Cánh Cam, Kiến cần đi quãng đường dài là: Read More »

Hoàn thành bảng sau Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị Viết số Đọc số 6 5 3 6 4                 Bảy mươi tư nghìn sáu trăm tám mươi mốt

Câu hỏi: Hoàn thành bảng sau Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục Hàng đơn vị Viết số Đọc số 6 5 3 6 4                 Bảy mươi tư nghìn sáu trăm tám mươi mốt Trả lời: Hàng chục nghìn Hàng nghìn Hàng trăm Hàng chục …

Hoàn thành bảng sau

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

Viết số

Đọc số

6

5

3

6

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy mươi tư nghìn sáu trăm tám mươi mốt Read More »