Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ:

Câu hỏi: Nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ: Trả lời: *) Quan sát hình vẽ: Có 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp có 6 bút chì màu. Có tất cả 12 bút chì màu. Em có phép tính: 6 × 2 = 12 *) Quan sát hình vẽ: Có 3 bình …
Hoc tap online
Author: admin