Luận văn toán

Luận Văn Thạc sĩ Toán – Khái niệm xác suất trong dạy – học toán ở trường THPT

Chương 1 là phần mở đầu, bao gồm: lý do chọn đề tài, các câu hỏi ban đầu, mục đích nghiên cứu, khung lý thuyết tham chiếu, phần trình bày lại các câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cấu trúc của luận văn. Việc nghiên cứu khoa học luận lịch sử toán …

Luận Văn Thạc sĩ Toán – Khái niệm xác suất trong dạy – học toán ở trường THPT Read More »

Luận Văn Thạc sĩ Toán – PP toán, Dạy học chủ đề giới hạn …

Luận văn, ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, có 3 chương sau đây: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh trong dạy học. 1.1.1. Quan niệm về tính tích cực nhận thức (TTCNT) của học sinh. 1.1.2. …

Luận Văn Thạc sĩ Toán – PP toán, Dạy học chủ đề giới hạn … Read More »

LV ThS Toán – Dạy học Hình học 10 phối hợp dạy học giải quyết vấn đề và kiến tạo

Nội dung: Ch1: Cơ sở lí luận Ch2: Dạy học Hình học 10 trên cơ sở phối hợp dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo 2.1. Đặc điểm xây dựng chương trình Hình học 10 THPT hiện hành 2.1.1. Sơ lược về chương trình sách giáo khoa mới hiện nay. 2.1.2. …

LV ThS Toán – Dạy học Hình học 10 phối hợp dạy học giải quyết vấn đề và kiến tạo Read More »

Sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Toán

1. Nhiệm vụ nghiên cứu – Tìm hiểu quan điểm dạy học Toán theo tinh thần đổi mới. – Tìm hiểu lý thuyết graph và việc vận dụng lý thuyết graph trong dạy học. – Chỉ ra nội dung môn toán trong chƣơng trình toán THPT có thể vận dụng lý thuyết graph – Thiết …

Sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Toán Read More »

LV ThS Toán – Hệ thống câu hỏi TNKQ về PPTĐ không gian

Biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học về phương pháp tọa độ trong không gian – lớp 12 THPT, luận văn Thạc sĩ của Nguyễn Thị Thu Hằng. Nội dung: Chương I – CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Quan niệm về kiểm tra đánh giá 6 1.2 Kiểm tra …

LV ThS Toán – Hệ thống câu hỏi TNKQ về PPTĐ không gian Read More »

LV ThS Toán – Vận dụng PPDH khám phá có hướng dẫn trong dạy bất đẳng thức

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN………………………………….. 6 1.1. Dạy học bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn……………………….. 6 1.1.1. Khái quát……………………………………… ………………………………………….. 6 1.1.2. Tổ chức các hoạt động học tập khám phá……………………………………… 7 1.1.3. Điều kiện thực hiện…………………………………….. …………………………….. 8 1.2. Các hoạt động và hoạt động thành phần…………………………………….. …

LV ThS Toán – Vận dụng PPDH khám phá có hướng dẫn trong dạy bất đẳng thức Read More »

Luận Văn Thạc sĩ Toán – bài tập phân hóa khi dạy học lượng giác nâng cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập phân hóa khi dạy học Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác: + Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận về dạy học phân hóa, về câu hỏi và bài tập phân hóa. + Bằng điều tra và quan sát tìm hiểu …

Luận Văn Thạc sĩ Toán – bài tập phân hóa khi dạy học lượng giác nâng cao Read More »