LV ThS Toán – Dạy học Hình học 10 phối hợp dạy học giải quyết vấn đề và kiến tạo

Nội dung:

luan van
Ch1: Cơ sở lí luận

Ch2: Dạy học Hình học 10 trên cơ sở phối hợp dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo

2.1. Đặc điểm xây dựng chương trình Hình học 10 THPT hiện hành

2.1.1. Sơ lược về chương trình sách giáo khoa mới hiện nay.

2.1.2. Đặc điểm xây dựng chương trình Hình học 10 THPT hiện hành

2.2. Định hướng xây dựng và thực hiện các biện pháp phối hợp dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo.

2.3. Một số biện pháp phối hợp quan điểm dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo.

2.3.1. Biện pháp 1: Tuỳ theo từng nội của từng từng tiết học mà phối hợp phương pháp dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo nhằm khai thác các kiến thức và kinh nghiệm đã có của học sinh, giúp học sinh kiến tạo và khám phá kiến thức mới.

2.3.2.Biện pháp 2: Phối hợp phương pháp dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo đối với những nhóm học sinh có trình độ kiến thức và tư duy khác nhau, để mỗi học sinh được làm việc với sự nỗ lực vừa sức.

2.3.3. Biện pháp 3: Phối hợp phương pháp dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo nhằm rèn luyện cho học sinh cách thức khai thác các bài toán dưới nhiều góc độ khác nhau.

2.4. Kết luận chương 2

Ch3: Thực nghiệm sư phạm

Nâng cao hiệu quả dạy học Hình học 10 trên cơ sở phối hợp dạy học giải quyết vấn đề và dạy học kiến tạo, Luận văn Thạc sĩ Phương pháp dạy học Toán (ĐH Vinh) của Đỗ Văn Cường, THPT Hà Tông Huân, Yên Định, Thanh Hóa.

Link (vnmath)

Download