[Chân trời] Toán lớp 7

Auto Added by WPeMatico

Giải mục 3 trang 27, 28 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn HĐ 3 Thực hành 3 Vận dụng 2 HĐ 3 Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng là 6m. Người ta làm lối đi riêng như trong Hình 4 (phần tô màu vàng) a) Hãy viết biểu thức biểu thị …

Giải mục 3 trang 27, 28 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo> Read More »

Giải mục 3 trang 30, 31 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn HĐ 2 Thực hành 3 Vận dụng 1 HĐ 2 Diện tích của một hình chữ nhật được biểu thị bởi đa thức P(x) = (2{x^2} + 4x). Hãy tính diện tích của hình chữ nhật ấy khi biết x = 3cm. Phương pháp giải: Thay …

Giải mục 3 trang 30, 31 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo> Read More »

Giải bài 9 trang 15 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Tiến, Hùng và Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng câu được 8 con và Mạnh câu được 10 con. Số tiền bán cá thu được tổng cộng là 180 nghìn đồng. Hỏi nếu đem số tiền trên chia cho các bạn theo tỉ lệ với …

Giải bài 9 trang 15 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo> Read More »

Giải bài 9 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Qua điểm O, là chốt xoay của một cái kéo, kẻ hai đường thẳng xOy và zOt lần lượt song song với hai lưỡi kéo (Hình 7). Tìm các góc kề bù và các góc đối đỉnh có trong hình vẽ. Phương pháp giải – Xem chi tiết 2 đường thẳng cắt nhau …

Giải bài 9 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo> Read More »

Giải bài 8 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng m tại điểm I. a) Hỏi nếu d // n thì điều này có trái với tiên đề Euclid không? b) Sử dụng kết quả của câu a để chứng minh d cắt n Phương pháp …

Giải bài 8 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo> Read More »

Giải bài 11 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Nhân ngày 30/4, một cửa hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng thì được giảm giá thêm 10% trên giá đã giảm. a) Chị Thanh là khách hàng thân thiết của cửa hàng, …

Giải bài 11 trang 28 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo> Read More »

Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Tính: a)(frac{2}{{15}} + left( {frac{{ – 5}}{{24}}} right))            b) (left( {frac{{ – 5}}{9}} right) – left( { – frac{7}{{27}}} right);)            c)(left( { – frac{7}{{12}}} right) + 0,75) d)(left( {frac{{ – 5}}{9}} right) – 1,25)           e)(0,34.frac{{ – 5}}{{17}})                        g) (frac{4}{9}:left( { – frac{8}{{15}}} right);) h)(left( {1frac{2}{3}} right):left( {2frac{1}{2}} right))        i) (frac{2}{5}.left( { – 1.25} …

Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo> Read More »