Bài tập cuối chương 4 trang 86 SGK Toán 7 chân trời sán..

Auto Added by WPeMatico

Giải bài 8 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng m tại điểm I. a) Hỏi nếu d // n thì điều này có trái với tiên đề Euclid không? b) Sử dụng kết quả của câu a để chứng minh d cắt n Phương pháp …

Giải bài 8 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo> Read More »

Giải bài 9 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Qua điểm O, là chốt xoay của một cái kéo, kẻ hai đường thẳng xOy và zOt lần lượt song song với hai lưỡi kéo (Hình 7). Tìm các góc kề bù và các góc đối đỉnh có trong hình vẽ. Phương pháp giải – Xem chi tiết 2 đường thẳng cắt nhau …

Giải bài 9 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo> Read More »