Giải mục 3 trang 27, 28 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn HĐ 3 Thực hành 3 Vận dụng 2 HĐ 3 Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài là 10m, chiều rộng là 6m. Người ta làm lối đi riêng như trong Hình 4 (phần tô màu vàng) a) Hãy viết biểu thức biểu thị […]
Hoc tap online
Author: admin