Giải bài 1 trang 15 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Tính: a)(frac{2}{{15}} + left( {frac{{ – 5}}{{24}}} right))            b) (left( {frac{{ – 5}}{9}} right) – left( { – frac{7}{{27}}} right);)            c)(left( { – frac{7}{{12}}} right) + 0,75) d)(left( {frac{{ – 5}}{9}} right) – 1,25)           e)(0,34.frac{{ – 5}}{{17}})                        g) (frac{4}{9}:left( { – frac{8}{{15}}} right);) h)(left( {1frac{2}{3}} right):left( {2frac{1}{2}} right))        i) (frac{2}{5}.left( { – 1.25} […]
Hoc tap online
Author: admin