Giải bài 8 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Vẽ đường thẳng m song song với đường thẳng n. Vẽ đường thẳng d cắt đường thẳng m tại điểm I. a) Hỏi nếu d // n thì điều này có trái với tiên đề Euclid không? b) Sử dụng kết quả của câu a để chứng minh d cắt n Phương pháp […]
Hoc tap online
Author: admin