Giải bài 9 trang 87 SGK Toán 7 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Qua điểm O, là chốt xoay của một cái kéo, kẻ hai đường thẳng xOy và zOt lần lượt song song với hai lưỡi kéo (Hình 7). Tìm các góc kề bù và các góc đối đỉnh có trong hình vẽ. Phương pháp giải – Xem chi tiết 2 đường thẳng cắt nhau […]
Hoc tap online
Author: admin