Giải bài 9 trang 15 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Tiến, Hùng và Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng câu được 8 con và Mạnh câu được 10 con. Số tiền bán cá thu được tổng cộng là 180 nghìn đồng. Hỏi nếu đem số tiền trên chia cho các bạn theo tỉ lệ với […]
Hoc tap online
Author: admin