Trac nghiem toan 9

Auto Added by WPeMatico

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2 cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Câu hỏi: Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2 cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Trả lời: Gọi O là giao 3 đường trung trực của ∆ABC. Khi đó O là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ABC. Gọi H là giao điểm của AO và BC. Ta có …

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng 2 cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Read More »

Cho tam giác ABC vuông tai A. Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến với đường tròn ngoại tiếp OABC, biết tiếp tuyến đi qua1. Điểm A2. Điểm B

Câu hỏi: Cho tam giác ABC vuông tai A. Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến với đường tròn ngoại tiếp OABC, biết tiếp tuyến đi qua1. Điểm A2. Điểm B Trả lời: Vì tam giác ABC vuông tại A nên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâm O là trung điểm của BC.1. …

Cho tam giác ABC vuông tai A. Hãy nêu cách dựng tiếp tuyến với đường tròn ngoại tiếp OABC, biết tiếp tuyến đi qua1. Điểm A2. Điểm B Read More »

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O’) tại D. Vẽ đường tròn (I) qua ba điểm A, C, D cắt đường thẳng AB tại điểm thứ hai là E. Chứng minh rằng:a) CAD^+CBD^=1800b) Tứ giác BCED là hình bình hành.

Câu hỏi: Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O’) tại D. Vẽ đường tròn (I) qua ba điểm A, C, D cắt đường thẳng AB tại điểm thứ hai là E. Chứng minh rằng:a) CAD^+CBD^=1800b) Tứ giác BCED là hình bình …

Cho hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại A và B. Một đường thẳng tiếp xúc với đường tròn (O’) tại D. Vẽ đường tròn (I) qua ba điểm A, C, D cắt đường thẳng AB tại điểm thứ hai là E. Chứng minh rằng:a) CAD^+CBD^=1800b) Tứ giác BCED là hình bình hành. Read More »

Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC. Gọi M và N lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ AB⏜ và cung nhỏ BC⏜. Hai dây AN và CM cắt nhau tại I. Dây MN cắt các cạnh AB và BC lần lượt tại các điểm H và K.a) Chứng minh các điểm C, N, K, I cùng thuộc một đường tròn.b) Chứng minh NB2=NK.MNc) Chứng minh tứ giác BHIK là hình thoi.d) Gọi PQ lần lượt là tâm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác MBK, tam giác MCK và E là trung điểm của đoạn PQ. Vẽ đường kính ND của đường tròn (O). Chứng minh ba điểm D, E, K thẳng hàng.

Câu hỏi: Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC. Gọi M và N lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ AB⏜ và cung nhỏ BC⏜. Hai dây AN và CM cắt nhau tại I. Dây MN cắt các cạnh AB và BC lần lượt tại các điểm H và K.a) Chứng …

Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC. Gọi M và N lần lượt là điểm chính giữa của cung nhỏ AB⏜ và cung nhỏ BC⏜. Hai dây AN và CM cắt nhau tại I. Dây MN cắt các cạnh AB và BC lần lượt tại các điểm H và K.a) Chứng minh các điểm C, N, K, I cùng thuộc một đường tròn.b) Chứng minh NB2=NK.MNc) Chứng minh tứ giác BHIK là hình thoi.d) Gọi PQ lần lượt là tâm của các đường tròn ngoại tiếp tam giác MBK, tam giác MCK và E là trung điểm của đoạn PQ. Vẽ đường kính ND của đường tròn (O). Chứng minh ba điểm D, E, K thẳng hàng. Read More »

Với x ≥ 0, x ≠ 9, cho các biểu thức: P = 2xx+3+xx-3-3x+3x-9 và Q = x+1x-3 a, Tính giá trị của Q tại x=7-43 b, Rút gọn P c, Tìm x để M≥-23 biết M=PQ d, Đặt A = x.M+4x+7x+3. Tìm giá trị nhỏ nhất của A

Câu hỏi: Với x ≥ 0, x ≠ 9, cho các biểu thức: P = 2xx+3+xx–3–3x+3x–9 và Q = x+1x–3 a, Tính giá trị của Q tại x=7–43 b, Rút gọn P c, Tìm x để M≥–23 biết M=PQ d, Đặt A = x.M+4x+7x+3. Tìm giá trị nhỏ nhất của A Trả lời: a, Từ x=7–43 tìm được x=2–3. Thay vào Q và tính ta được Q = 3–31+3 b, …

Với x ≥ 0, x ≠ 9, cho các biểu thức:
P = 2xx+3+xx-3-3x+3x-9 và Q = x+1x-3
a, Tính giá trị của Q tại x=7-43
b, Rút gọn P
c, Tìm x để M≥-23 biết M=PQ
d, Đặt A = x.M+4x+7x+3. Tìm giá trị nhỏ nhất của A
Read More »

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b) Hình 4

Câu hỏi: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b) Hình 4 Trả lời: – Hình a Theo định lí Pitago ta có: Áp dụng định lí 1 ta có: – Hình b Áp dụng định lí 1 ta có: => y = 20 – 7,2 = 12,8 ====== **** mời các bạn xem …

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b)

Hình 4 Read More »

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: 2-3x-3y=2+534x+y=4-23

Câu hỏi: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: 2–3x–3y=2+534x+y=4–23 Trả lời: Từ (2) ta rút ra được y = -4x + 4 – 2 √3 (*) Thế (*) vào phương trình (1) ta được: Thay x = 1 vào (*) ta được y = -4.1 + 4 – 2√3 = -2√3 …

Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế:
2-3x-3y=2+534x+y=4-23
Read More »