Bài tập: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Auto Added by WPeMatico

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b) Hình 4

Câu hỏi: Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b) Hình 4 Trả lời: – Hình a Theo định lí Pitago ta có: Áp dụng định lí 1 ta có: – Hình b Áp dụng định lí 1 ta có: => y = 20 – 7,2 = 12,8 ====== **** mời các bạn xem …

Hãy tính x và y trong mỗi hình sau: (h.4a, b)

Hình 4 Read More »

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằngA. 6cm;        B. 9cm;        C. 12cm;        D. 15cm.Hãy chọn phương án đúng.

Câu hỏi: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằngA. 6cm;        B. 9cm;        C. 12cm;        D. 15cm.Hãy chọn phương án đúng. Trả lời: Hướng dẫn:∆ABC ∼ ∆HAC nên Suy ra HC = 4/3HA …

Cho tam giác ABC vuông tại A có AB : AC = 3 : 4 và đường cao AH bằng 9cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng HC bằngA. 6cm;        B. 9cm;        C. 12cm;        D. 15cm.Hãy chọn phương án đúng. Read More »