Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: 2-3x-3y=2+534x+y=4-23

Câu hỏi: Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: 2–3x–3y=2+534x+y=4–23 Trả lời: Từ (2) ta rút ra được y = -4x + 4 – 2 √3 (*) Thế (*) vào phương trình (1) ta được: Thay x = 1 vào (*) ta được y = -4.1 + 4 – 2√3 = -2√3 …
Hoc tap online
Author: admin