Trac nghiem toan 9

Auto Added by WPeMatico

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 0,01 = √0,0001; b) -0,5 = √-0,25; c) √39 6 d) (4 – √13).2x < √3(4 – √13) ⇔ 2x < √3

Câu hỏi: Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao? a) 0,01 = √0,0001; b) -0,5 = √-0,25; c) √39 < 7 và √39 > 6 d) (4 – √13).2x < √3(4 – √13) ⇔ 2x < √3 Trả lời: a) Đúng, vì √0,0001 = √0,012 = 0,01b) Sai, vì vế phải không có nghĩa.(Lưu ý: √A có nghĩa khi A …

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?
a) 0,01 = √0,0001;
b) -0,5 = √-0,25;
c) √39 6
d) (4 – √13).2x < √3(4 – √13) ⇔ 2x < √3
Read More »

Giải các hệ phương trình sau:a)x5−(1+3)y=1(1−3)x+y5=1b)2xx+1+yy+1=2xx+1+3yy+1=−1

Câu hỏi: Giải các hệ phương trình sau:a)x5−(1+3)y=1(1−3)x+y5=1b)2xx+1+yy+1=2xx+1+3yy+1=−1 Trả lời: Từ (1) rút ra được:  (*)Thay (*) vào phương trình (2) ta được:Thay  vào (*) ta được:Vậy hệ phương trình có nghiệm b) Điều kiện xác định: x ≠ -1; y ≠ -1.Đặt  , hệ phương trình trở thành:Vậy hệ phương trình có nghiệm a ====== **** mời các bạn …

Giải các hệ phương trình sau:a)x5−(1+3)y=1(1−3)x+y5=1b)2xx+1+yy+1=2xx+1+3yy+1=−1 Read More »

Giải phương trình x2+4x2x+22=5

Câu hỏi: Giải phương trình x2+4x2x+22=5 Trả lời: Điều kiện x+2≠0⇔x≠–2. Viết lại phương trình dưới dạngĐặt t=x2x+2, khi đó phương trình được chuyển về dạng – Với t = 1, ta được:x2x+2=1⇔x2=x+2⇔x2−x−2=0⇔x=−1x=2– Với t = -5, ta đượcVậy phương trình có hai nghiệm x = -1 và x = 2. ====== **** mời các bạn xem …

Giải phương trình x2+4x2x+22=5 Read More »

Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:a)3.×2+x2−2×2+x−1=0b)x2−4x+22+x2−4x−4=0c)x−x=5x+7d)xx+1−10⋅x+1x=3

Câu hỏi: Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:a)3.×2+x2−2×2+x−1=0b)x2−4x+22+x2−4x−4=0c)x−x=5x+7d)xx+1−10⋅x+1x=3 Trả lời: a) 3·x2+x2–2×2+x–1=0(1)Đặt t = x2 + x,Khi đó (1) trở thành : 3t2 – 2t – 1 = 0 (2)Giải (2) : Có a = 3 ; b = -2 ; c = -1⇒ a + b + c = 0⇒ (2) có hai nghiệm t1 = 1; t2 = c/a = –1/3.+ Với t = 1 ⇒ x2 + x = 1 ⇔ x2 + x – 1 = 0 (*)Có a = 1; b = 1; c …

Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:a)3.×2+x2−2×2+x−1=0b)x2−4x+22+x2−4x−4=0c)x−x=5x+7d)xx+1−10⋅x+1x=3 Read More »