Trac nghiem toan 11

Auto Added by WPeMatico

Hàm số y = 2 – sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi

Câu hỏi: Hàm số y = 2 – sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi A. m > 0 B. 0 < m < 1 C. m ≠ -1 D. -1 <  m < 1 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Hàm số có tập xác định R khi  m cosx + 1 > 0, ∀x (*) . Khi …

Hàm số y = 2 – sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi Read More »

Cho tập hợp A=2;3;5;8. Từ  tập A có thể lập bao nhiêu số tự nhiên x sao cho 400<x<600?

Câu hỏi: Cho tập hợp A=2;3;5;8. Từ  tập A có thể lập bao nhiêu số tự nhiên x sao cho 400<x<600? A. 32 B. 44 C. 4! D. 42 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn đáp án DSố tự nhiên x có dạng abc¯ với a,b,c∈A.Vì 400<x<600 nên a=5Chọn  b có 4 cáchChọn c có 4 cáchSố số tự nhiên …

Cho tập hợp A=2;3;5;8. Từ  tập A có thể lập bao nhiêu số tự nhiên x sao cho 400<x<600? Read More »

Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

Câu hỏi: Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút …

Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là: Read More »

Trong một trường THPT, khối 11 có 307 học sinh nam và 326 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh khối 11 đi tham dự cuộc thi “học sinh ưu tú”?

Câu hỏi: Trong một trường THPT, khối 11 có 307 học sinh nam và 326 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh khối 11 đi tham dự cuộc thi “học sinh ưu tú”? A. 308 B. 325 C. 633 Đáp án chính xác D. 100100 Trả lời: Đáp án :C Nhà trường có hai …

Trong một trường THPT, khối 11 có 307 học sinh nam và 326 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một học sinh khối 11 đi tham dự cuộc thi “học sinh ưu tú”? Read More »

Cho cấp số cộng un có u1=4 và d=−5. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng.

Câu hỏi: Cho cấp số cộng un có u1=4 và d=−5. Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng. A. S100=24350 B. S100=–24350 Đáp án chính xác C. S100=–24600 D. S100=24600 Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: x3-7×2+2m2+6mx-8=0

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: x3–7×2+2m2+6mx–8=0 A. m = -7 B. m = 1 C. m = -1 hoặc m = 7 D. m = 1 hoặc m = -7 Đáp án chính xác Trả lời: …

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: x3-7×2+2m2+6mx-8=0 Read More »

Tìm giới hạn B=limx→2×4−5×2+4×3−8

Câu hỏi: Tìm giới hạn B=limx→2×4−5×2+4×3−8 A.+∞ B.−∞ C.−16 D.1 Đáp án chính xác Trả lời: Chọn DB=limx→2×4−5×2+4×3−8=limx→2(x2−1)(x2−4)x3−23=limx→2(x2−1)(x−2)(x+2)(x−2)(x2+2x+4)=limx→2(x2−1)(x+2)x2+2x+4=(22−1).(2+​2)22+2.2+​4=1 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin