Hàm số y = 2 – sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi

Câu hỏi: Hàm số y = 2 – sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi A. m > 0 B. 0 < m < 1 C. m ≠ -1 D. -1 <  m < 1 Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án D Hàm số có tập xác định R khi  m cosx + 1 > 0, ∀x (*) . Khi …

Hàm số y = 2 – sin2xm cosx +1 có tập xác định R khi Read More »