Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: x3-7×2+2m2+6mx-8=0

Câu hỏi: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: x3–7×2+2m2+6mx–8=0 A. m = -7 B. m = 1 C. m = -1 hoặc m = 7 D. m = 1 hoặc m = -7 Đáp án chính xác Trả lời: …

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân: x3-7×2+2m2+6mx-8=0 Read More »