The tich da dien VDC

Auto Added by WPeMatico

Cho lăng trụ đều $A B C cdot A^{prime} B^{prime} C^{prime}$. Biết rằng góc giữa $left(A^{prime} B Cright)$ và $(A B C)$ là $30^{circ}$, tam giác $A^{prime} B C$ có diện tích bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ $A B C cdot A^{prime} B^{prime} C^{prime}$

Cho lăng trụ đều $A B C cdot A^{prime} B^{prime} C^{prime}$. Biết rằng góc giữa $left(A^{prime} B Cright)$ và $(A B C)$ là $30^{circ}$, tam giác $A^{prime} B C$ có diện tích bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ $A B C cdot A^{prime} B^{prime} C^{prime}$.A. $8 sqrt{3}$.B. $16 sqrt{3}$.C. $9 sqrt{3}$.D. $12 sqrt{3}$. …

Cho lăng trụ đều $A B C cdot A^{prime} B^{prime} C^{prime}$. Biết rằng góc giữa $left(A^{prime} B Cright)$ và $(A B C)$ là $30^{circ}$, tam giác $A^{prime} B C$ có diện tích bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ $A B C cdot A^{prime} B^{prime} C^{prime}$ Read More »

(Sở Thái Nguyên 2022) Cho hình chóp tứ giác (S.ABCD) có đáy là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính (AD = 2a,{rm{ }}SA bot left( {ABCD} right),{rm{ }}SA = frac{{3a}}{2}). Khoảng cách giữa hai đường thẳng (BD) và (SC) bằng

Câu hỏi: (Sở Thái Nguyên 2022) Cho hình chóp tứ giác (S.ABCD) có đáy là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính (AD = 2a,{rm{ }}SA bot left( {ABCD} right),{rm{ }}SA = frac{{3a}}{2}). Khoảng cách giữa hai đường thẳng (BD) và (SC) bằng A. (frac{{3sqrt 2 a}}{4}). B…. [ Xin các bạn …

(Sở Thái Nguyên 2022) Cho hình chóp tứ giác (S.ABCD) có đáy là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính (AD = 2a,{rm{ }}SA bot left( {ABCD} right),{rm{ }}SA = frac{{3a}}{2}). Khoảng cách giữa hai đường thẳng (BD) và (SC) bằng Read More »

(Sở Ninh Bình 2022) Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành, có thể tích là (V). Gọi (M) là trung điểm của cạnh (SA,N) là điểm trên cạnh (SB) sao cho (SN = 3NB). Mặt phẳng ((P)) thay đổi đi qua các điểm (M,N) và cắt các cạnh (SC,SD) lần lượt tại hai điểm phân biệt (P,Q). Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp (S.MNPQ).

Câu hỏi: (Sở Ninh Bình 2022) Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành, có thể tích là (V). Gọi (M) là trung điểm của cạnh (SA,N) là điểm trên cạnh (SB) sao cho (SN = 3NB). Mặt phẳng ((P)) thay đổi đi qua các điểm (M,N) và cắt các cạnh (SC,SD) …

(Sở Ninh Bình 2022) Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình bình hành, có thể tích là (V). Gọi (M) là trung điểm của cạnh (SA,N) là điểm trên cạnh (SB) sao cho (SN = 3NB). Mặt phẳng ((P)) thay đổi đi qua các điểm (M,N) và cắt các cạnh (SC,SD) lần lượt tại hai điểm phân biệt (P,Q). Tìm giá trị lớn nhất của thể tích khối chóp (S.MNPQ). Read More »

Cho hình chóp S.ABCD có (SC = x,,left( {0 < x < asqrt 3 } right)), các cạnh còn lại đều bằng a. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất khi và chỉ khi (x = dfrac{{asqrt m }}{n},,left( {m,n in {N^*}} right)). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có (SC = x,,left( {0 < x < asqrt 3 } right)), các cạnh còn lại đều bằng a. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất khi và chỉ khi (x = dfrac{{asqrt m }}{n},,left( {m,n in {N^*}} right)). Mệnh đề nào sau đây đúng?  A. (m …

Cho hình chóp S.ABCD có (SC = x,,left( {0 < x < asqrt 3 } right)), các cạnh còn lại đều bằng a. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất khi và chỉ khi (x = dfrac{{asqrt m }}{n},,left( {m,n in {N^*}} right)). Mệnh đề nào sau đây đúng? Read More »

Cho lăng trụ(ABC. A’B’C’)có đáy(ABC)là tam giác vuông tại(A),(AB = 1,AC = 2). Hình chiếu của(A’)lên mặt phẳng((ABC))trùng với trung điểm cạnh(BC). Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng(CC’)và(A’B)là(sqrt 2 ). Thể tích khối lăng trụ(AB C. A’B’C’) bằng

Câu hỏi: Cho lăng trụ(ABC. A’B’C’)có đáy(ABC)là tam giác vuông tại(A),(AB = 1,AC = 2). Hình chiếu của(A’)lên mặt phẳng((ABC))trùng với trung điểm cạnh(BC). Biết khoảng cách giữa hai đường thẳng(CC’)và(A’B)là(sqrt 2 ). Thể tích khối lăng… [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] Hoc tap online Author: admin

Cho hình chóp tam giác (S.ABC), (SA bot left( {ABC} right)). Đáy (ABC) là tam giác vuông cân đỉnh (B), (SB = a). Gọi (alpha ) là góc giữa hai mặt phẳng và (left( {ABC} right)). Xác định giá trị của (sin alpha ) để thể tích khối chóp (S.ABC) lớn nhất.

Câu hỏi: Cho hình chóp tam giác (S.ABC), (SA bot left( {ABC} right)). Đáy (ABC) là tam giác vuông cân đỉnh (B), (SB = a). Gọi (alpha ) là góc giữa hai mặt phẳng và (left( {ABC} right)). Xác định giá trị của (sin alpha ) để thể tích khối chóp (S.ABC) lớn nhất. A. …

Cho hình chóp tam giác (S.ABC), (SA bot left( {ABC} right)). Đáy (ABC) là tam giác vuông cân đỉnh (B), (SB = a). Gọi (alpha ) là góc giữa hai mặt phẳng và (left( {ABC} right)). Xác định giá trị của (sin alpha ) để thể tích khối chóp (S.ABC) lớn nhất. Read More »