Đề thi TN THPT môn Toán 2023

Auto Added by WPeMatico

(De THPT Toan 2023) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ (Oxy) Cho hai đt ({Delta _1}) và ({Delta _2}) lần lượt có phương

Câu hỏi: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ (Oxy) Cho hai đường thẳng ({Delta _1}) và ({Delta _2}) lần lượt có phương trình: (x – 2y + 1 = 0) và (x – 2y + 4 = 0), điểm (Ileft( {2;1} right).) Phép vị tự tâm (I) tỉ số (k) biến đường thẳng …

(De THPT Toan 2023) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ (Oxy) Cho hai đt ({Delta _1}) và ({Delta _2}) lần lượt có phương Read More »

(De THPT Toan 2023) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Cạnh là AC = a, (BC = asqrt 5 ).

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Cạnh AC = a, (BC = asqrt 5 ). Mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt phẳng đáy và tam giác SAB đều. Gọi K điểm thuộc cạnh SC sao cho SC = 3SK. Tính khoảng cách (d) giữa hai đường …

(De THPT Toan 2023) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Cạnh là AC = a, (BC = asqrt 5 ). Read More »

(De THPT Toan 2023) Tìm số các chỉnh hợp chập (k) của một tập hợp gồm (n) phần tử ((1 le k le n).)

Câu hỏi: Tìm số các chỉnh hợp chập (k) của một tập hợp gồm (n) phần tử ((1 le k le n).)  A. (A_n^k = C_n^k.left( {n – k} right)!).  B. (A_n^k = C_n^k.k!).  C. (A_n^k = frac{{k!}}{{left( {k – n} right)!}}).  D. (A_n^k = frac{{k!left( {n – k} right)!}}{{n!}}).  Lời giải tham khảo: Đáp …

(De THPT Toan 2023) Tìm số các chỉnh hợp chập (k) của một tập hợp gồm (n) phần tử ((1 le k le n).) Read More »

(De THPT Toan 2023) Ở trong hòm có 10 quả cầu có hình dạng và kích thước giống nhau, trong đó 2 quả cầu trắng, 5 quả cầu xanh và có 3 quả c

Câu hỏi: Trong hòm có 10 quả cầu có hình dạng và kích thước giống nhau, trong đó có 2 quả cầu trắng, 5 quả cầu xanh và 3 quả cầu vàng. Xác suất để khi lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu thì có không quá 1 quả cầu trắng là bao nhiêu?  A. (frac{2}{3}).  …

(De THPT Toan 2023) Ở trong hòm có 10 quả cầu có hình dạng và kích thước giống nhau, trong đó 2 quả cầu trắng, 5 quả cầu xanh và có 3 quả c Read More »

(De THPT Toan 2023) Phương trình (sin left( {3x + frac{pi }{3}} right) = – frac{{sqrt 3 }}{2}) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (left( {0;frac{pi }{2}} right))?

Câu hỏi: Phương trình (sin left( {3x + frac{pi }{3}} right) =  – frac{{sqrt 3 }}{2}) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (left( {0;frac{pi }{2}} right))? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B (sin left( {3x + frac{pi }{3}} right) =  – frac{{sqrt 3 }}{2} Leftrightarrow …

(De THPT Toan 2023) Phương trình (sin left( {3x + frac{pi }{3}} right) = – frac{{sqrt 3 }}{2}) có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng (left( {0;frac{pi }{2}} right))? Read More »

(De THPT Toan 2023) Cho hàm số (y = frac{1}{8}{x^4} – frac{7}{4}{x^2}) có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt (Mleft( {{x}_{1}};{{y}_{1}} right),Nleft( {{x}_{2}};{{y}_{2}} right)) ( M, N khác A) thỏa mãn ({y_1} – {y_2} = 3left( {{x_1} – {x_2}} right)?)

Câu hỏi: Cho hàm số (y = frac{1}{8}{x^4} – frac{7}{4}{x^2}) có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt (Mleft( {{x}_{1}};{{y}_{1}} right),Nleft( {{x}_{2}};{{y}_{2}} right)) ( M, N khác A) thỏa mãn ({y_1} – {y_2} = 3left( {{x_1} – …

(De THPT Toan 2023) Cho hàm số (y = frac{1}{8}{x^4} – frac{7}{4}{x^2}) có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt (Mleft( {{x}_{1}};{{y}_{1}} right),Nleft( {{x}_{2}};{{y}_{2}} right)) ( M, N khác A) thỏa mãn ({y_1} – {y_2} = 3left( {{x_1} – {x_2}} right)?) Read More »