Đề thi thử THPT QG năm 2023 môn Toán Trường THPT Chu Văn An

Auto Added by WPeMatico

(De THPT Toan 2023) Tìm số các chỉnh hợp chập (k) của một tập hợp gồm (n) phần tử ((1 le k le n).)

Câu hỏi: Tìm số các chỉnh hợp chập (k) của một tập hợp gồm (n) phần tử ((1 le k le n).)  A. (A_n^k = C_n^k.left( {n – k} right)!).  B. (A_n^k = C_n^k.k!).  C. (A_n^k = frac{{k!}}{{left( {k – n} right)!}}).  D. (A_n^k = frac{{k!left( {n – k} right)!}}{{n!}}).  Lời giải tham khảo: Đáp …

(De THPT Toan 2023) Tìm số các chỉnh hợp chập (k) của một tập hợp gồm (n) phần tử ((1 le k le n).) Read More »

(De THPT Toan 2023) Ở trong hòm có 10 quả cầu có hình dạng và kích thước giống nhau, trong đó 2 quả cầu trắng, 5 quả cầu xanh và có 3 quả c

Câu hỏi: Trong hòm có 10 quả cầu có hình dạng và kích thước giống nhau, trong đó có 2 quả cầu trắng, 5 quả cầu xanh và 3 quả cầu vàng. Xác suất để khi lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu thì có không quá 1 quả cầu trắng là bao nhiêu?  A. (frac{2}{3}).  …

(De THPT Toan 2023) Ở trong hòm có 10 quả cầu có hình dạng và kích thước giống nhau, trong đó 2 quả cầu trắng, 5 quả cầu xanh và có 3 quả c Read More »