Đề thi HK1 môn Toán 9

Auto Added by WPeMatico

Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2022-2023 Trường THCS Trần Cao Vân

  Câu 1: Điêu kiện có nghĩa của biểu thức (frac{x}{{sqrt {x – 2} }} + frac{{sqrt {{x^2} + 1} }}{{x – 3}}) là  A. ({x ne 3}) B. ({x > 2})  C. (xinmathbb{R})  D. (left{ {begin{array}{*{20}{l}} {x > 2}\ {x ne 3} end{array}} right.)  Câu 2: (frac{{x + 1}}{{sqrt {2 – x} }}) có nghĩa khi : …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2022-2023 Trường THCS Trần Cao Vân Read More »

Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2022-2023 Trường THCS Lương Thế Vinh

  Câu 1: Tìm điều kiện xác định của (sqrt {5 – 3x} ) A. (x le frac{5}{3}) B. (x ge frac{5}{3}) C. (x ge frac{3}{5}) D. (x le frac{3}{5}) Câu 2: Tìm x để (sqrt {frac{{ – 2}}{{3x – 1}}} ) có nghĩa  A. (x < frac{1}{3}) B. (x le frac{1}{3}) C. (x ge frac{1}{3}) D. …

Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2022-2023 Trường THCS Lương Thế Vinh Read More »

[Đề GK1-Toán 9] Hãy giải phương trình: ​( sqrt {{x^2} – 8x + 16} = 2)

Câu hỏi: Giải phương trình: ( sqrt {{x^2} – 8x + 16} = 2) A. S={2;6}  B. S={-2;6}  C. S={1;6}  D. S={-1;6}  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A (begin{array}{l} sqrt {{x^2} – 8x + 16} = 2\ Leftrightarrow sqrt {{{(x – 4)}^2}} = 2 Leftrightarrow |x – 4| = 2 Leftrightarrow left[ begin{array}{l} x – …

[Đề GK1-Toán 9] Hãy giải phương trình: ​( sqrt {{x^2} – 8x + 16} = 2) Read More »

[Đề GK1-Toán 9] Hãy tính tổng các nghiệm của phương trình ​( sqrt {3{x^2} – 3x – 4} = sqrt {3x + 5})

Câu hỏi: Tính tổng các nghiệm của phương trình ( sqrt {3{x^2} – 3x – 4} = sqrt {3x + 5})  A. 2 B. 3 C. 1 D. 0 Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A ĐKXĐ: (begin{array}{l} left{ begin{array}{l} 3{x^2} – 3x – 4 ge 0\ 3x + 5 ge 0 end{array} right. to left{ …

[Đề GK1-Toán 9] Hãy tính tổng các nghiệm của phương trình ​( sqrt {3{x^2} – 3x – 4} = sqrt {3x + 5}) Read More »

[Đề GK1-Toán 9] So sánh hai số (5sqrt3) và ​(4sqrt5)

Câu hỏi: So sánh hai số (5sqrt3) và (4sqrt5) A. ( 5sqrt 3 > 4sqrt 5 ) B. ( 5sqrt 3 = 4sqrt 5 )  C. ( 5sqrt 3 ge 4sqrt 5 )  D. ( 5sqrt 3 < 4sqrt 5 )  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Ta có: (begin{array}{*{20}{l}} {5sqrt 3  = sqrt {{5^2}.3}  = sqrt {25.3}  = sqrt …

[Đề GK1-Toán 9] So sánh hai số (5sqrt3) và ​(4sqrt5) Read More »

[Đề GK1-Toán 9] Đưa thừa số ​( sqrt {144{{left( {3 + 2a} right)}^4}} ) ra ngoài dấu căn ta được?

Câu hỏi: Đưa thừa số ( sqrt {144{{left( {3 + 2a} right)}^4}} ) ra ngoài dấu căn ta được? A. ( 12{left( {3 + 2a} right)^4})  B. ( 144{left( {3 + 2a} right)^2})  C. (-12{left( {3 + 2a} right)^2})  D. ( 12{left( {3 + 2a} right)^2})  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Ta có: ( sqrt {144{{left( {3 + 2a} …

[Đề GK1-Toán 9] Đưa thừa số ​( sqrt {144{{left( {3 + 2a} right)}^4}} ) ra ngoài dấu căn ta được? Read More »