Đề thi giữa HK1 môn Toán 9 năm 2022-2023 Trường THCS Lương Thế Vinh

  Câu 1: Tìm điều kiện xác định của (sqrt {5 – 3x} ) A. (x le frac{5}{3}) B. (x ge frac{5}{3}) C. (x ge frac{3}{5}) D. (x le frac{3}{5}) Câu 2: Tìm x để (sqrt {frac{{ – 2}}{{3x – 1}}} ) có nghĩa  A. (x < frac{1}{3}) B. (x le frac{1}{3}) C. (x ge frac{1}{3}) D. …
Hoc tap online
Author: admin