[Cánh diều] Toán lớp 7

Auto Added by WPeMatico

Giải bài 14 trang 120 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC. Hai đường cao AD và CE cắt nhau tại H. Khi đó A.(widehat {HAB} = widehat {HAC}).                     B.(widehat {HAB} > widehat {HAC}).     C.(widehat {HAB} = widehat {HCB}).                D.(widehat {HAC} = widehat {BAC}). Phương pháp giải – Xem chi tiết Trpng một tam giác, góc …

Giải bài 14 trang 120 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 13 trang 120 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Cho tam giác ABC có BC > AC, I là giao điểm của hai đường phân giác góc A và góc B. Khi đó A.(widehat {ICA} = widehat {ICB}).                        B.(widehat {IAC} = widehat {IBC}). C.(widehat {ICA} > widehat {ICB}).   D.(widehat {ICA} < widehat {IBC}). Phương pháp giải – Xem chi tiết Ba đường …

Giải bài 13 trang 120 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 2 trang 115 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Cho tam giác ABC. Vẽ điểm O cách đều ba đỉnh A, B, C trong mỗi trường hợp sau: a) Tam giác ABC nhọn; b) Tam giác ABC vuông tại A; c) Tam giác ABC có góc A tù. Phương pháp giải – Xem chi tiết Điểm O cách đều ba đỉnh A, …

Giải bài 2 trang 115 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 2 trang 118 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Cho tam giác ABC. Vẽ trực tâm H của tam giác ABC và nhận xét vị trí của nó trong các trường hợp sau: a) Tam giác ABC nhọn; b) Tam giác ABC vuông tại A; c) Tam giác ABC có góc A tù. Phương pháp giải – Xem chi tiết Vẽ trực …

Giải bài 2 trang 118 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 8 trang 53 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Pound là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Anh, Mỹ và một số quốc gia khác. Công thức tính khối lượng y (kg) theo x (pound) là: (y = 0,45359237x). a) Tính giá trị của y (kg) khi x = 100 (pound). b) Một hãng hàng không quốc tế quy …

Giải bài 8 trang 53 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 8 trang 36 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: a) “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5”; b) “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5”. Phương pháp …

Giải bài 8 trang 36 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 5 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt a) Kể tên các cặp góc đồng vị bằng nhau. b) Tìm số đo các góc BAC, CDE. c) Bạn Nam cho rằng: Qua điểm C kẻ một đường thẳng c song song với hai đường thẳng mq và xt thì sẽ tính được …

Giải bài 5 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 4 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Quan sát Hình 54, trong đó Cx song song với AB. a) Tính số đo góc BCx. b) Chứng minh rằng Cx song song với DE. c) Tính số đo góc BCD. Phương pháp giải – Xem chi tiết + Sử dụng dấu hiệu nhận biết 2 đường thẳng song song: Nếu một …

Giải bài 4 trang 108 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều> Read More »

Báo cáo phần thực hiện trang 74, 75 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Thực hiện công việc kinh doanh ( thực hành bán hàng). Tính doanh thu và lãi. – Yêu cầu mong muốn: Sản phẩm Giá mua vào Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? – Kết quả thực …

Báo cáo phần thực hiện trang 74, 75 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều> Read More »

Giải bài 17 trang 70 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Hình 9a mô tả hình dạng của một hộp sữa và lượng sữa chứa trong hộp đó. Hình 9b mô tả hình dạng của một hộp sữa và lượng sữa chứa trong hộp khi đặt hộp ngược lại. Tính tỉ số của thể tích sữa có trong hộp và thể tích của cả …

Giải bài 17 trang 70 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều> Read More »