Giải bài 14 trang 120 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC. Hai đường cao AD và CE cắt nhau tại H. Khi đó A.(widehat {HAB} = widehat {HAC}).                     B.(widehat {HAB} > widehat {HAC}).     C.(widehat {HAB} = widehat {HCB}).                D.(widehat {HAC} = widehat {BAC}). Phương pháp giải – Xem chi tiết Trpng một tam giác, góc […]
Hoc tap online
Author: admin