Giải bài 8 trang 53 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Pound là một đơn vị đo khối lượng truyền thống của Anh, Mỹ và một số quốc gia khác. Công thức tính khối lượng y (kg) theo x (pound) là: (y = 0,45359237x). a) Tính giá trị của y (kg) khi x = 100 (pound). b) Một hãng hàng không quốc tế quy […]
Hoc tap online
Author: admin