Giải bài 17 trang 70 SGK Toán 7 tập 1 – Cánh diều>

Đề bài Hình 9a mô tả hình dạng của một hộp sữa và lượng sữa chứa trong hộp đó. Hình 9b mô tả hình dạng của một hộp sữa và lượng sữa chứa trong hộp khi đặt hộp ngược lại. Tính tỉ số của thể tích sữa có trong hộp và thể tích của cả […]
Hoc tap online
Author: admin