Giải bài 8 trang 36 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Tính xác suất của mỗi biến cố sau: a) “Số tự nhiên được viết ra là số chia hết cho cả 2 và 5”; b) “Số tự nhiên được viết ra là số có tổng các chữ số bằng 5”. Phương pháp […]
Hoc tap online
Author: admin