Giải bài 13 trang 120 SGK Toán 7 tập 2 – Cánh diều>

Đề bài Cho tam giác ABC có BC > AC, I là giao điểm của hai đường phân giác góc A và góc B. Khi đó A.(widehat {ICA} = widehat {ICB}).                        B.(widehat {IAC} = widehat {IBC}). C.(widehat {ICA} > widehat {ICB}).   D.(widehat {ICA} < widehat {IBC}). Phương pháp giải – Xem chi tiết Ba đường […]
Hoc tap online
Author: admin